Vuy

box slit pants -BLACK- / VUy

  • ¥ 26,400

box slit pants -GREEN- / VUy

  • ¥ 26,400

classic dolman shirt -GREEN- / VUy

  • ¥ 24,200

big hoodie -BLUE- / VUy

  • ¥ 18,700

highneck knit -WHITE- / VUy

  • ¥ 9,900

highneck knit -BLACK- / VUy

  • ¥ 9,900

standcollar shirt -BLUE- / VUy

  • ¥ 17,600

standcollar shirt -WHITE- / VUy

  • ¥ 17,600

classic dolman shirt -BLACK- / VUy

  • ¥ 24,200